ما اینجا هستیم

فرم تماس

تجهیزات هتلی هاشکو

تهیه تجهیزات هتلی خود را به ما بسپارید

اطلاعات تماس

مشهد،خیابان شیرازی2،مجتمع ونک ،طبقه 1،واحد 420     تلفن: +985132221944
     فکس: 1966 3222 51 98+
Office 420, First floor, Vanak commercial complex, Shirazi 2 street, Mashhad, Iran

کلمات کلیدی:تجهیزات هتلی،منسوجات هتلی،تجهیزات هتل،منسوجات هتل،هاشکو،گروه منسوجات هتلی هاشکو